Har du en konstnärlig idé du vill förverkliga?

Helena Wikström fick projektstöd från Konstnärscentrum Nord 2018 för projektet "Kalla kriget i folkhemmet".

Två gånger per år kan medlemmar i Konstnärscentrum Nord söka ekonomiskt stöd för att förverkliga konstprojekt.

Ansök du också! Senast den 15:e april och 15 oktober.

KategoriUtlysning
RegionNord
Datum26 juni 2023
Slutdatum15 oktober 2023

Projektstöd, projektbidrag, projektmedel – kärt barn har många namn.

Varje år beviljar Konstnärscentrum Nord ekonomiskt stöd till ett dussintal medlemmar för att förverkliga sina konstprojekt. Vägledande är att projekten är utåtriktade, visuella/hörbara, offentliga och leder till arbetsskapande verksamhet. De flesta stöden ligger mellan 10'000 och 25'000 kr men du kan söka både mer eller mindre. Konstnärscentrum stödjer gärna projekt i inledningsskedet.

Gustaf Lord, som suttit i urvalsgruppen och läst hundratals ansökningar, tipsar:

"Var tydlig och kortfattad! Poängen med din ansökan är att du ska förmedla din idé till oss. Se det som din uppgift att exaltera oss med ett spännande och gärna nyskapande projekt. Ett vanligt misstag är att beskrivningen av själva konsten försvinner bland avancerade ord och långa utvikningar i bakgrundshistorier."

Innan du ansöker – tänk på att:

 • Tidigare beviljade projektmedel ska ha redovisats och godkänts av Konstnärscentrum Nords styrelse.

 • Bara medlemmar i Konstnärscentrum Nord beviljas stöd. Ansökan som omfattar två konstnärer kräver att båda har medlemskap och för en grupp att minst hälften är medlemmar.

 • Projektstödet är skattepliktigt.

Stöd ges inte till:

 • Personlig utrustning och trycksaker.

 • Enbart rese- och administrationskostnader.

 • Återkommande eller påbörjade projekt.

 • Projekt av infrastrukturkaraktär som i sig själv inte är konst.

 • Projekt där stat, landsting, kommun eller annan institution är ansvarig.

Vad behöver anges i ansökan?

Ansökningarna bedöms utifrån hur konstnärligt intressant/nyskapande de är samt projektens ekonomiska förutsättningar. Därför bör projektets budget innehålla rimliga ersättningar till konstnärer och andra medverkande.

Vem bedömer ansökan?

Ledamöterna i Konstnärscentrum Nords styrelse bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar.

Om en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan.

Efter att projektet genomförts – redovisning!

Senast tre månader efter projektet avslutats ska det redovisas till projektmedelsansvarig i Konstnärscentrum Nord. Redovisningen lämnas via e-post och ska innehålla:

 • en ekonomisk rapport

 • några högupplösta bilder

 • en redovisande text.

Om dessa villkor inte uppfylls förverkas rätten till bifallna medel och medlen skall återbetalas. Konstnärscentrum Nord har tillstånd att publicera hela eller delar av projektredovisningen i marknadsföringssyfte.

Sök projektstöd i formuläret nedan

Dina uppgifter