ODLA gemensamt konstnärligt arbete i Tvärålund

Boende i Tvärålund: Välkommna att delta i ODLA - ett gemensamt konstnärligt arbete. Vid två tillfällen i juni gör vi konst tillsammans med utgångspunkt i platsen och dess specifika förutsättningar. Första träff 4:e juni, andra träff 17-18 juni.

KategoriAktivitet
PlatsTvärålund
RegionNord
Datum4 juni 2023
Slutdatum18 juni 2023

Välkommen att delta i ODLA - ett gemensamt konstnärligt arbete i Tvärålund!

- Konstworkshop -
vi gör konst tillsammans med utgångspunkt i platsen och dess specifika förutsättningar

Första träffen 4 juni kl 13-16

Samling i Byastugan i Tvärålund. Vi presenterar projektet ODLA och hur man har arbetat i andra byar.

Denna dag handlar om att samla in så mycket kunskap som möjligt om Tvärålund. Vi pratar om platsens historia! Vilka resurser finns i byn? Vi samlar in berättelser om människor, platser och händelser i byn som vi sedan kan inspireras av.

Vi ser ut en plats som vi vill jobba på och tillsammans kommer vi fram till ett gemensamt konstverk vi vill göra!

Konstnärerna Madelaine Sillfors och Birgitta Linhart kommer att leda arbetet.

Alla är välkomna, även du som är osäker på om du vill vara med i själva workshopen!

Vi bjuder på fika!

Andra träffen 17-18 juni kl 10-16:

Konst-workshop!
Vi utgår från Byastugan men räkna med att vi främst arbetar utomhus dessa dagar.

Vi genomför det vi tillsammans planerat under den första träffen.

Välkommen!

Hälsar Birgitta och Madelaine

https://birgittalinhart.com/

www.madelainesillfors.se

Mer om ODLA

Odla är ett sätt att konkret arbeta med land art i möten mellan konstnärer och deltagande publik. ODLA har genomfört workshops & kulturhändelser på landsbygden i Västra Götaland, Halland och Skåne. Nu vill vi sprida detta arbete till hela Sverige.

Land art är platsspecifik konst som görs i landskap. Konstformen startade i USA på 1960-talet. Som ett ställningstagande mot ett kommersialiserat konstliv utvecklade konstnärerna egna konstprojekt med material som de antingen tar till eller hittar på platsen där verket uppförs. Resultatet är ofta monumentala och temporära verk.

ODLA är ett projekt där vi med workshops och möten mellan konstnärer och närboende har utforskat land art med deltagarmetoder. Hur kan vi skapa nya tankar runt den egna platsen? Hur kan samtidskonst ta större plats utanför storstäderna? Hur kan vi skapa samarbeten och förutsättningar för platsspecifik konst? Odla är en kortform av Odla – publikens skaparkraft i landskapen.

https://www.xsites.se/odla/

För frågor kontakta Madelaine Sillfors på frk.sillfors@gmail.com