Idéskissbidrag

Lisa W Carlsson "MORTUARIUM" Idéskiss till en fast utställning baserad på berättelser, föremål och historia. Österåsen

Två gånger per år kan medlemmar i Konstnärscentrum Nord söka bidrag för att skissa på idéer till konstnärliga gestaltningar.

Ansök du också! Senast 15 april och 15 oktober.

KategoriUtlysning
RegionNord
Datum1 januari 2024
Slutdatum16 april 2024

Stöd till idéskisser

Tanken med detta bidrag är att medlemmar själva ska kunna initiera och erbjuda uppdragsgivare skisser på konstnärliga gestaltningar.

Stödet är för närvarande på 10’000 kr och skattepliktigt.

Ansökan sker i två steg och förutsätter att en uppdragsgivare har kontaktats och blivit intresserad av att titta på gestaltningsförslag. Skissen ska gälla en konstnärlig gestaltning (utsmyckning, performance, installation etc) i en lokal eller på en plats som uppdragsgivaren disponerar.

Tänkta uppdragsgivare kan vara institutioner, företag, föreningar eller liknande. Uppdragsgivaren åtar sig inte att genomföra skissen per automatik.

OBS! Stödet kan inte användas som ersättning för arvoderade skissuppdrag, tävlingar eller då initiativet till gestaltningen kommer från uppdragsgivaren. I sådana fall ska uppdragsgivaren betala.

Exempel

Lisa W Carlson sökte stöd för att skissa på ett underlag för framtida gestaltning i den före detta likboden på sanatoriet Österåsen, utanför Sollefteå. Läs gärna hennes utmärkta redovisning nedan.

Steg 1

Konstnären ansöker tillsammans med uppdragsgivaren med en kort beskrivning av den tänkta gestaltningen.

Skriv ut blanketten, fyll i den och skicka med e-post till ansokningar.nord@konstnarscentrum.org

Steg 2

Pengarna rekvireras efter att skissen visats för uppdragsgivaren.

Skriv ut blanketten, fyll i den och skicka med e-post till ansokningar.nord@konstnarscentrum.org