Therese Parner

I mitt arbete strävar jag efter att lekfullt och tillåtande undersöka och utforska ämnen i livet som känns obegripliga och ibland mörka eller oförutsägbara. Tillsammans med detta har jag ett intresse för mytologi och folktro. Min process är ett slags sökande efter djupare mening för mig själv, men också ur ett bredare perspektiv om mänskliga relationer. Människokroppen är central och en återkommande inspirationskälla, inte som modell i första hand, utan snarare som det fantastiska verktyg den är. Jag tror det finns något djupt mänskligt i att vilja arbeta med händerna, skapa något och den tillfredsställelse det ger. Kanske är det också viljan att lämna någon sorts spår. Ett sätt jag närmar mig dessa reflektioner är genom att förkroppsliga fantasier och förnimmelser i skulptural form.

Född1983, Gävle
VerksamGävle
KontaktE-post
TypSkulptur, Måleri
BesökHemsida, Instagram

Utvalda verk