Shirly Holmberg

Får ej övertäckas (del av bildserie), 2023

Shirly Holmberg, verksam Arkitekt & Konstnär i Västerbotten. Utbildad på Arkitekturhögskolan, KTH Stockholm, Magisterexamen 2012. Shirly rör sig gärna i gränslandet mellan arkitektur och konst, och att det konstnärliga uttrycket ska tillåtas vara förgängligt / tillfälligt. Det finns ständigt ett landskap närvarande i det hon skapar, och kopplingen mellan kropp - landskap är något hon ofta återkommer till. Det finns onekligen en spegling till vad som pågår nu, i närområde / omvärld i hennes projekt men också med humor och självreflektion.

Född1984, Skellefteå
VerksamSkellefteå
KontaktE-post
TypFotografi, Installation, Måleri

Utvalda verk

Bruuk Hoove / använd sunt förnuft, 2022.

må ikke tildekkes (del av bildserie), 2023

ei saa peittää (del av bildserie), 2023

Fan (informella kraftuttryck i det fria), 2021.

Röv (informella kraftuttryck i det fria) processbild, 2021