Malin Ståhl

X 7046162, Y 1328036 - akvarell 1x1m

Jag arbetar med plats, natur och landskap som utgångspunkter för konstnärligt undersökande genom performativa praktiker. Jag har de senaste åren funnit akvarellmåleriet som ett medium genom vilket jag kan öppna upp för de frågeställningar jag arbetar med. För mig betyder den performa praktiken att vara i görandet och tänkandet, en kroppens närvaro i verket. Verket ‘Gaskelaante’ är ett flerårigt arbete kring ett stycke mark i västra Jämtlandsfjällen. Arbetet tar sig an koloniala mekanismer i landskapet och arkivet. Historieskrivning och osynliggörande bearbetas i försök till de-kolonialt görande. I verket ‘Some call them weeds’ har jag sedan 2017 studerat ett stycke mark i en villaträdgård. Det är en studie av de vilda växternas kraft och skönheten i det vi kallar ogräs.

Född1972, Frösön
VerksamFrösön
KontaktE-post
TypPerformance, Installation, Måleri
BesökHemsida, Instagram

Utvalda verk

X 7046162, Y 1328036 - akvarell 1x1m

X 7045599, Y 1325155 - akvarell 1x1m

X 7045098, Y 1324357 - akvarell 1x1m

utan titel (vad är kunskap) - akvarell 35x50cm (detalj)

Middagsfjället vandringsvägar; kartor ur minnet - akvareller 10x15 cm

Rörelsens orörlighet - performanceföreläsning ca 20 min

Pressed Meadow Flowers (Some call them weeds). - akvarell 160x100 cm

Garden Meadow Seed Herbarium 63.1740240, 14.6086254 (Some call them weeds). - akvarell 51x32cm

Det naturliga kontraktet: Håckren - akvareller 10x15 cm. Arkiv Konstfrämjandet Jämtland.

tomma dagar (Källskär, Ålands skärgård) - fördelade på två paneler om 7 respektive 8 akvareller. Paneler 23x82 cm/st