Jenny Persson

Unsplit secound offentlig utsmyckning sporthall

Jag är utbildad vid Middlesex University i London och fotohögskolan FAMU i Prag. Jobbar med offentlig konst, workshops, konstnärlig rådgivning samt skriver konstrecensioner med oregelbundna intervaller. I min konst finns ett fotografi ofta med någonstans i bilden. “Fotografiet kan inte existera utan sin verklighet, det gör fotografiet som medium extra intressant för mig. Det kan ljuga om tingens beskaffenhet men inte att tingen ÄR”

Född1976, Östersund
VerksamFrösön
KontaktE-post
TypFotografi, Skulptur, Installation, Måleri
BesökHemsida, Instagram

Utvalda verk

Jenny Persson studio Bergsgatan 29