Helena Wikström

Anima - kolanimation för Höstljus Umeå 2021

Helena Wikström har ett aktivt konstnärsskap i vilket hon arbetar både med egna projekt samt i konstellationer med andra konstnärer, författare, filmare och musiker. Processerna ser olika ut, ibland är det kortare projekt men även större projekt som får ta mer tid i anspråk. Utställningar i urval: Arbetets Museum Norrköping, Bildmuseet Umeå, Köttinspektionen Uppsala, galleri Syster Luleå, LCCA Riga, Seuol Photo, Galerij Nova Zagreb. Inköpt av Moderna Museet, Statens konstråd och ett flertal kommuner och landsting. Helena sitter med i styrelsen för Galleri Verkligheten i Umeå och arbetar deltid som konstansvarig för Vita kuben, Norrlandsoperan.

Född1964, Tingsryd
VerksamUmeå
KontaktE-post
TypFotografi, Skulptur, Rörligt, Installation
BesökHemsida, Instagram

Utvalda verk