Gustaf Lord

Förbjudet att läsa skylten, metallskylt på stolpe. Visat på bl.a. Konst i Esplanaden, Gävle 2022. Foto: Elin Hjulström Lord

Jag gillar kontrasten mellan formellt och flamsigt, upphöjt och banalt, byråkrati och rationalisering. Med ett intresse för bortglömda anekdoter och märkliga samhällsfenomen vill jag kommentera vår samtid – gärna med en gnutta humor. Resultatet uttrycks i allt från objekt till tecknade serier. Till vardags är jag verksam som barnboksillustratör. De bilderna finns på min hemsida.

Född1983, Göteborg
VerksamGävle
KontaktE-post
TypInstallation, Måleri
BesökHemsida, Instagram

Utvalda verk

I dessa märkliga tider, 2021. Uppdrag från Region Gävleborg att konstnärligt skildra den pågående pandemin i form av en tecknad serie.

Det rationella alfabetet Typsnitt som halverar antalet bokstäver genom sammanslagning. Sparar både papper och trycksvärta. Tyvärr uppstår total oläsbarhet.

Det rationella alfabetet tillämpat i en annons på utrikiska med retro-vibbar.

Två akrylmålningar ur serien Det nya miljonprogrammet som bland annat visats på galleri 316 Kubik i Hudiksvall.