Kallelse till årsmöte 20 mars kl 19.00

Ögonblicksbild från Eva Österbergs ateljé.

Varmt välkommen på Konstnärscentrum Nords årsmöte måndagen den 20:e mars kl 19.00. Mötet hålls över internet och för att delta anmäler du dig senast den 19/3 genom att skicka ett mejl till kontakt@kc-nord.org. Vi skickar en länk innan mötet så att du kan logga in.

KategoriÅrsmöte
PlatsOnline
RegionNord
Datum20 mars 2023

Dagordning

§ 1. Mötets öppnande.

§ 2. Anteckning av mötesdeltagare och antalet inkomna poströster.

§ 3. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justerare.

§ 4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysning.

§ 5. Fastställande av dagordning.

§ 6. Uppläsning av förra årsmötets protokoll.

§ 7. Konstnärscentrums Nords årsredogörelse (verksamhetsberättelse och räkenskap).

§ 8. Revisorns berättelse.

§ 9. Årsmötets beslutar om frågan om ansvarsfrihet för Konstnärscentrum Nords styrelse.

§ 10. Huvudstyrelsens förvaltning och räkenskaper.

§ 11. Årsmötet beslutar om frågan om ansvarsfrihet för Konstnärcentrums huvudstyrelse

§ 12. Fastställande av årsavgift till regionen (medlemsavgift).

§ 13. Inkomna motioner och av styrelsen väckta förslag.

§ 14. Beslut om regionstyrelsens storlek.

§ 15. Val av styrelseledamöter.

§ 16. Val av 1-2 revisorer.

§ 17. Val av valberedning och sammankallande.

§ 18. Övriga ärenden.

§ 19. Avslutning

Förslag på styrelse

Valberedningen föreslår att:

Madeleine Sillfors, Västerbotten, väljs om på 2 år,
Karin Öst, Gävleborg, väljs om på 2 år,
Birgitta Linhart, Norrbotten, väljs om på 2 år,
Maria Ahlström, Jämtland Härjedalen, väljs om på 2 år.

Sedan tidigare har:
Maria Lewis, Gävleborg, 1 år kvar
Gustaf Lord, Gävleborg, 1 år kvar
Maria Olsson, Västerbotten, 1 år kvar

Förslag på valberedning

Simon Gran Danielsson, Västerbotten
Linda Pettersson, Jämtland Härjedalen

Klicka här för att läsa verksamhetsberättelsen

Rådgivande poströst

Kan du inte medverka på årsmötet går det bra att komma med förslag till lediga poster – enligt valberedningens eller eget förslag – via poströst. Personen/personerna du föreslår ska ha gett sitt medgivande till att arbeta i Konstnärscentrum Nords styrelse.

Ange namn, adress och telefon till föreslagen person samt skriv under med ditt eget namn, datum och namnförtydligande.

Röstsedeln måste vara Maria Lewis, Jägargatan 5B, 802 64 Gävle tillhanda senast 17 mars.