Att söka finansiering

Annelie Wallin, Strömmar, 2019. Foto: Annelie Wallin

Kursen "Att söka finansiering" riktar sig till yrkesverksamma konstnärer som vill ha stöd i sina ansökningar för stipendier och bidrag.

KategoriUtbildning
PlatsOnline
RegionRiks
Datum21 oktober 2022
Slutdatum31 oktober 2022

Datum: endagskurs som ges vid två tillfällen, den 21 oktober samt den 26 oktober, kl 09:00-16:00 med paus för lunch.

Kursledare: Mia Lindgren

Deltagare: max 20 st.

Anmälan: Anmäl dig till kursen den 21e oktober här och den 26e oktober här! För anmälan krävs medlemskap i en av Konstnärscentrum regionala föreningar mer info om medlemskap hittar du här.

Kursen handlar om vilka finansieringsalternativ som finns inom konst- och kultursektorn samt ger tips och verktyg för att skriva ansökningar.

Under förmiddagen startar kursen i föreläsningsform där vi tittar på olika stipendier, utvecklingsmedel och nationella och regionala projektmedel. Louise Dahlgren från Konstnärsnämnden gästar för att berätta om deras olika bidragsansökningar och det finns möjlighet att ställa frågor.

Eftermiddagen är utformat i workshop-format där deltagarna har påbörjat en ansökan innan kursstart och får skriva vidare på den under workshopen. I mindre grupper kommer vi att ge och få feedback på varandras ansökningar. Att ge feedback på andra ansökningar ger god insikt som sedan kan appliceras på den egna ansökan.

Observera: Deltagarna måste vid kursstart ha en påbörjad ansökan som de tar med och skriver vidare på under workshopen. Ansökan kan med fördel kopplas till en faktisk utlysning, men måste inte göra det. Deltagarna behöver ha med en länk eller underlag till utlysningen/ansökningskriterierna så gruppdeltagarna vet vad som gäller från just den bidragsgivaren.

Om kursledarna

Mia Lindgren jobbar med kulturföretagande och kulturekonomi i Brighter business AB där hon föreläser, utbildar och coachar kulturskapare. Hon har tidigare jobbat som projektledare och regional hemslöjdskonsulent och vet hur det är att vara på båda sidor om ansökningar - både som den som skriver och den som väljer ut ansökningar.

Louise Dahlgren är verksamhetsstrateg och handläggare på Konstnärsnämndens enhet för stipendier och bidrag och gästar kursen för att berätta om det som du undrar över när det kommer till Konstnärsnämndens utlysningar.