Dan Lageryd

Installationsvy från utställningen Inferno Krabba Stranden på ID:I galleri 2020. Foto: Dan Lageryd

Dan Lageryd är konstnär, filmare och fotograf. I sin konstnärliga praktik arbetar han utifrån teman som perception, repetition och urbanitet. Som konstnär och konstkonsult är hans ambition att aktivera seendet samt skapa gemenskaper och nya rumsligheter genom förskjutningar och poetiska interventioner i det offentliga rummet. Dan har bland annat studerat fotografi och skulptur på Konstfack samt arkitekturteori- och historia på Kungl. Konsthögskolan.

Född–, –
VerksamStockholm
KontaktE-post
TypFotografi, Rörligt
BesökHemsida, Instagram

Utvalda verk

Installationsvy från utställningen/verket Essingeleden, 6 bildrutor per sekund på OEIs Headlines, Kristalltorget 2022. Foto: Dan Lageryd

Dan Lageryd, Utan titel, 2022

Kebabpizza Special, Pizzeria Italia (2020)