Majlis Persson

"Jag talar med konsten" gobeläng 130 x 175 cm

Textil och numera också digitalgrafik är mina främsta uttrycksmedel men det textila har alltid varit det viktigaste, sen 90-talet har jag mest jobbat med att väva ganska stora gobelänger - en långsam process där tråd efter tråd fogas samman till det stora bygge som till slut blir en gobeläng. Ur frågorna om Människan & Existensen uppstår berättelser som växer till bilder i vävstolen och digitalgrafik i datorn.

Född1942, Helsingborg
VerksamMunkaljungby
KontaktE-post
TypTextil, Måleri
BesökHemsida

Utvalda verk