Våra initiativ

Konstnärscentrum driver regionala och nationella projekt för att främja konstnärligt arbete och yrkessamverkan, som riktar sig mot såväl allmänheten som skola, välfärd och det bredare konstfältet.

Medlemmar som är intresserade av att starta upp ett nytt branschfrämjande initiativ eller projekt är välkomna att kontakta sitt regionala kansli för mer information.

 • Konsten att delta

  Konsten att delta ger möjlighet för kulturarbetare och journalister med olika bakgrund att träffas för ömsesidigt utbyte av erfarenheter.

  Projektet Konsten att delta verkar fr.o.m. 2023 under Konstnärscentrums paraply.

 • Konstdepartementet

  Konstdepartementet skapar medskapande möten mellan professionella konstnärer och elever i skolan. Via Konstdepartementet kan skolor boka workshops som leds av professionella konstnärer, kopplade till skolans olika undervisningsämnen. Konstdepartementet är en nationell satsning inom Skapande Skola som drivs av Konstnärscentrum tillsammans med centrumbildningarna Centrum för fotografi, Illustratörcentrum och Konsthantverkscentrum.


 • BRAK

  Branschdagarna för Konst i Norr (BRAK) är en tvådagarskonferens där konstnären står i centrum. Konferensen arrangeras som en mötesplats där konstnärer, utställare, konstinköpare, politiker och tjänstepersoner kan träffas, knyta kontakter och lyssna på inspirerande föreläsningar. BRAK drivs av Konstnärscentrum Nord.

 • Galleri KC & Skissernas Rum

  Välkomna till Erik Dahlbergsgatan 6 i Vasastaden, Göteborg! Öppettider tisdag–söndag kl. 12.00–16.00. Galleri KC i Göteborg är Konstnärscentrums publika utställningsyta, som har initierats och drivs av Konstnärscentrum Väst. Hit kan konstnärer baserade i hela Sverige ansöka om att ställa ut. Konstnärscentrum Väst driver även Skissernas Rum i anslutning till Galleri KC, där process-skisser från gestaltningsuppdrag ställs ut. Ansökningsperioder till Galleri KC annonseras ut två gånger per år på denna hemsida.


 • Plattform KcSyd

  Plattform KcSyd av ett konstnärsdrivet initiativ som drivs av medlemmar i Konstnärscentrum Syd. Plattform KcSyd organiserar konstnärssamtal, utställningar och konstprojekt med syfte att skapa ytor att samarbeta, utmana, experimentera och driva fälten för samhällsutveckling och offentlig konst framåt. Plattform KcSyd driver även projektet Konstforum i Skåne i samarbete med Statens Konstråd.

 • (X)sites

  (X)sites är ett land art-utställningsprojekt som drivs av Konstnärscentrum Väst sedan 2016. (X)sites bjuder in internationella konstnärer att skapa platsspecifika konstverk i landskapen anslutna till Kattegattleden och Sjuhäradsrundan. (X)sites driver även projektet ODLA – Publikens skaparkraft i landskapen. ODLA består av workshops där deltagarnas egna skaparkraft igångsätts, uppmuntras och handleds av konstnärer.