Gröna Rummet av Folkform

Folkform Foto: Love Strandell

Konstnärs- och designduon Folkform är Anna Lovisa Holmquist och Chandra Ahlsell.

Under året har Konstnärscentrum Öst genomfört två gestaltningsuppdrag i samarbete med Aros Bostad och deras Svanenmärkta bostadsprojekt Fabriksparken i Sundbyberg.

Konstnärs- och designduon Folkform bestående av Anna Lovisa Holmquist Chandra Ahlsell har gestaltat en av byggnadernas miljörum samtidigt som konstnärsduon Gfeller + Hellsgård har arbetat med en gestaltning för cykelrummet. Folkforms arbete präglas av en stor fascination för materialens egenskaper och karaktär och en stark vilja att skapa innovativa möten mellan nya och gamla material.

Konstkonsulter för detta projekt är Eva Arnqvist och Karin Lindh.

Foto: Love Strandell