Skissernas Rum Ulla Hultberg

Ulla Hultberg visar ett gestaltningsprojekt genomfört för Kungsbacka kommun 2023. Skissernas Rum, Erik Dahlbergsgatan 6 i Göteborg. 30 mars- 5 maj, öppet kl 12-16 tis- sön.

Glasbilder i fusingteknik för fyra fönster mellan korridor och skolmatsal på Varlaskolan Kungsbacka.

"Jag visar i skissernas rum några av de glas som jag parallellt arbetade med under perioden och skisser jag arbetat med som underlag i processen, samt foto och bildspel. Jag kallar projektet ”Havsresan".