Kurs: Att söka konstnärliga uppdrag

Marmorlinjen, av konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén, går genom Gamlegården i Kristianstad. Foto: Ricard Estay

Är du verksam som konstnär och intresserad av att arbeta med offentlig konst i våra gemensamma rum? Tycker du att digitala upphandlingsverktyg är krångliga?  Här kan du få vägledning!

Konstnärscentrum Öst erbjuder återigen en kort utbildning för att stärka dina kunskaper inom gestaltad livsmiljö och öka chanserna att få konstnärliga gestaltningsuppdrag. Vi kommer att använda oss av verkliga case och sätta samman en egen ansökan med portfolio.

Kursen hålls den här gången av konstnären Anna Högberg. Nu med ett starkare fokus på gestaltad livsmiljö. Kursen består av föreläsningar, diskussioner och självständigt arbete och riktar sig till yrkesverksamma konstnärer med syftet att stärka konstens och konstnärens roll inom fältet gestaltad livsmiljö.

Tid och plats: Tre tisdagar i december och januari.
19/12 kl. 17:00-20:00, Konstnärscentrum öst, Pryssgränd 3, Stockholm
16/1 kl. 10:00-12:00, online
23/1 kl. 17:00-20:00, Konstnärscentrum öst, Pryssgränd 3, Stockholm
Kostnad: 3000 kr. (400 kr för medlemmar i Konstnärscentrum)
Anmälan till: ost@konstnarscentrum.org med en mycket kort motivering om varför du vill delta.
Föreläsare och handledare: Anna Högberg

Handledare och föreläsare är Anna Högberg, konstnär, med en bred erfarenhet av gestaltad livsmiljö från bl a Statens konstråd, Konstnärscentrum och egna gestaltningar i samarbete med konstnären Johan Tirén.

Kurstillfälle 1
Kursen inleds i Konstnärscentrums lokaler med en föreläsning om konstens roll och potential inom gestaltad livsmiljö. Här lyfter kursledaren fram möjliga uppdragsgivare, synliggör en kartläggning av olika sökvägar samt ger deltagarna en snabb överblick över upphandlingsförfaranden (LOU) och avtal. Vi tittar på aktuella utlysningar och går igenom exempel på upphandlingsverktyg. Ta med alla frågor du har!

Kurstillfälle 2
Mellan första och andra träffen har kursdeltagarna påbörjat egna ansökningar med tillhörande portfolios. Under ett digitalt tillfälle ges fördjupad vägledning i de digitala upphandlingsverktygen.

Kurstillfälle 3
Under det avslutande momentet ses kursdeltagarna fysiskt igen och presenterar och testar sina påbörjade ansökningar/ presentationer/artist statements inför gruppen. En unik möjlighet till feedback från såväl kursledare som övriga deltagare.

Kursen har plats för 12 deltagare. Får vi in fler sökande än vad det finns platser kommer motiveringen i ansökan att vara utslagsgivande.