Konstnärscentrum deltar på Folk & Kultur

"Granstugan" Konstnär: Ulf Mejergren, 2023. Beställare: Arboga kommun för förskolan Skogsgläntan. Konstkonsult: Dan Lageryd, Konstnärscentrum öst. Foto: Ulf Mejergren

I början av februari samlas återigen representanter från kulturlivet, politiken och myndigheter i Munktellstaden i Eskilstuna för den sjunde upplagan av det kulturpolitiska konventet Folk & Kultur. Konstnärscentrum är givetvis på plats med egen monter.

Konstnärscentrum finns på plats på utställartorget:
Onsdagen den 7 februari kl. 12:00–18:00
Torsdagen den 8 februari kl. 08:30–18:00
Fredagen den 9 februari kl. 08:30–15:00


Kom förbi vår monter och diskutera offentlig konst, gestaltad livsmiljö och konstnärlig kompetens!

Konstnärscentrum planerar, förmedlar och genomför offentliga gestaltningar, konstprojekt och samskapande konstnärliga uppdrag för uppdragsgivare inom privat och offentlig sektor. Vi är en medlemsorganisation som samlar över 1400 yrkesverksamma konstnärer i Sverige.

Våra konstkonsulter är själva konstnärer och kan leda alla delar i ett gestaltningsuppdrag med stor kunskap om den komplexa samordning som krävs för att projektleda konstprojekt i olika skeden av samhällsbyggnadsprocesser med särskilt värdefulla kvalifikationer för att hantera rumsliga förutsättningar och arbeta för konstnärlig kvalitet och ett fullt ianspråktagande av konstnärers kompetens i offentliga gestaltningar.

Konstnärscentrum grundades 1969 ur ett behov av konstnärlig yrkesgemenskap, och är idag en rikstäckande organisation med hög kompetens inom vårt område. Vår målsättning är att öka kunskapen om och förståelsen för konstnärliga processer och vidga konstnärens roll i samhället. Det gör vi bland annat genom att vara i dialog med såväl konstnärer som beställare.