Inbjudan till Konstforum i Skåne

Konstforum i Skåne bjuder in till konstfestival på Moriska Palatset i Malmö den 4 juni. Sista anmälningsdag är den 5e maj.

Konstforum i Skåne bjuder in alla som arbetar inom konstfältet i Skåne till en konstfestival på Moriska Paviljongen i Malmö den 4 juni. Sista anmälningsdag är den 5e maj!

Till alla som arbetar inom konstfältet i Skåne

Hej!

Vi vill med detta bjuda in er till Konstforum i Skånes första konstfestival den 4 juni 2023 och också uppmärksamma er på att ni nu har möjlighet att skriva in er i vår databas och därigenom bli en del av ett samlat konstfält.

Konstforum i Skåne, som är ett konstnärsdrivet projekt, har skapats utifrån det faktum att det politiska landskapet har förändrats och att det redan fått konsekvenser för konstfältet.

Alla berörs av detta och därför vänder vi oss till er som på ett eller annat sätt arbetar med konst i Skåne. Det är ett unikt projekt att på detta vis samla alla oavsett vad man gör inom konstfältet. Vi tror att var och en har en erfarenhet och kunskap som kan komma alla till godo.

Konstfestivalen i juni är en heldags-träff med panelsamtal, gemensamma diskussioner, pitch session etc. Vi bjuder på frukost, lunch och fika!

Efteråt finns det möjlighet att fortsätta diskussionerna på någon av lokalerna i Folkets park i Malmö där också Moriska Paviljongen ligger.

Anmäl er här

Databasen Konstforum i Skåne ska stärka konsten i regionen genom att skapa ett forum för att bygga nätverk, samarbete och gemenskap, definiera behov och utmaningar samt skapa en gemensam vision inför en osäker framtid. Där blir vi synliga för varandra och även för andra utanför regionen.

Vi vill också lyfta fram platser, verk och evenemang i regionen - allt för större synlighet.

Ni hittar databasen här

Sprid gärna denna information!

Vi hörs snart igen,
Konstforum i Skåne

Konstforum i Skåne är en del av Plattform KcSyd och drivs av Maria Harrysson, C. Grace Chang, Elisabeth Moritz, Roxana Kaboli, Naima Bashir och rådgivande Marianna Garin.

Konstforum i Skåne möjliggörs med stöd av Region Skåne, Kulturrådet, Konstfrämjandet Skåne och i samarbete med Statens konstråd.