Föreläsning med Anna Högberg

Är du nyfiken på hur konst, arkitektur och design samspelar i det nya politikområdet gestaltad livsmiljö? I den här föreläsningen får du en introduktion till politikområdet och den offentliga konstens roll inom politiken.

Konstens potential inom gestaltad livsmiljö - en föreläsning med efterföljande samtal och möjlighet att ställa frågor

Tid: 5 maj klockan 13:00-14:30

Plats: Zoom

Ingen föranmälan behövs, du ansluter med länken här ovan.

Innehåll

Vi går igenom hur arbetet med offentlig konst ser ut i Sverige idag och historiskt med framväxten av 1%-regeln. Du får lära dig mer konstens och konstnärens roll som en kompetens bland andra när vi bygger och planerar stad och landsbygd.

Om föreläsare Anna Högberg

Anna Högberg är konstnär och vikarierande verksamhetsledare på Konstnärscentrum Öst med gedigen erfarenhet av arbete inom konst och stadsutveckling. Under 2022 projektledde Anna fyra kommuner i Gävleborg i en förstudie om Gestaltad livsmiljö kring samverkan om konst, arkitektur och designfrågor.

Håll utkik!

Föredraget följer vi upp med ett seminarium som fokuserar på Gestaltad livsmiljö utifrån perspektivet barn och unga. Under en förmiddag med föreläsningar och workshops möter vi tre konstnärer med lång erfarenhet av deltagandeprocesser. Inspirerande exempel på hur de arbetat fram miljöer för och med barn och unga, där bland annat lek, medbestämmande och demokratifrågor varit i centrum kommer att presenteras. Datum kommer inom kort.

Fortbildningen genomförs i ett samarbete mellan Region Uppsala och Konstnärscentrum Öst.

Kontakt Region Uppsala

Eira Langaas Verksamhetsutvecklare konst

eira.langaas@regionuppsala.se 072-064 67 97

Läs mer på Region Uppsalas hemsida