Årsmötestider i Konstnärscentrum

Nu är det dags för årsmöten i många av våra regioner och alla våra medlemmar är välkomna! Är du osäker på vad det innebär? Här förklarar vi hur Konstnärscentrums årsmöten fungerar och hur du som är medlem kan engagera dig.

Ett årsmöte är ett möte där alla föreningens medlemmar är välkomna.

Konstnärscentrum är en rikstäckande organisation som organiseras av fem, självständiga föreningar (Nord, Väst, Mitt, Öst och Syd). När du blir medlem i Konstnärscentrum så väljer du vilken region du blir medlem i, baserat på var i Sverige du bor och/eller är verksam.

I Konstnärscentrums regioner har alla medlemmar en röst. Det betyder att du är röstberättigad i den region som du är medlem i.

Innan årsmötet skickar regionerna ut en kallelse. Kallelsen är en inbjudan till årsmötet som innehåller information om tid, plats, program, dagordning och hur du anmäler att du vill delta på årsmötet.

Vad gör vi på årsmötet?

På våra regionala årsmöten tar Konstnärscentrums medlemmar beslut om vilka personer som får förtroendeuppdrag i regionernas styrelser, valberedningar och som revisorer.

Vi diskuterar och tar beslut kring de motioner som våra medlemmar har skickat in på förhand.

I dagordningen, som skickas ut tillsammans med kallelsen, kan du läsa om alla punkter som kommer tas upp på årsmötet.

I Konstnärscentrum brukar vi ofta bjuda årsmötets deltagare på en liten bit mat och dryck efter att mötet är avslutat.

Hur går årsmötet till?

Hur Konstnärscentrums årsmöten går till beskrivs i regionernas stadgar. Stadgarna skickas ut tillsammans med kallelsen till årsmötet.

I stadgarna kan du läsa om hur kallelsen till årsmötet ska skickas ut och när den skickas ut.

I stadgarna kan du även läsa om hur det ska gå till när Konstnärscentrums medlemmar väljer ut sin styrelse, valberedning och revisorer.

Vad kan jag bidra med till årsmötet?

Förutom att dyka upp och använda din röst på årsmötet, kan du som är medlem skicka in en motion inför årsmötet. En motion är ett förslag som du tycker att Konstnärscentrums riksorganisation eller din regionala förening ska ta ställning till.

Tänk på att du måste skicka in din motion i god tid innan årsmötet. När du som senast måste skicka in din motion kan du läsa om i din regionala förenings stadgar.

Om du vill skicka in en motion till årsmötet men är osäker på hur det går till så kan du kontakta ditt regionala kansli, så hjälper vi dig!

Alla medlemmar är välkomna på årsmötet!

Tycker du att det låter komplicerat, men vill ändå vara med och se hur det fungerar? Inga problem! I Konstnärscentrum vill vi välkomna alla medlemmar till våra årsmöten, oavsett bakgrund eller tidigare erfarenheter av föreningsliv.

Kontakta ditt regionala kansli om du vill ha mer information, om någon information i din kallelse är otydlig eller om du har övriga frågor. Glöm inte att det inte finns några dumma frågor!

Ju fler aktiva medlemmar vi är – desto större möjlighet har vi att påverka och driva vår arbetsmarknad framåt. Varmt välkommen på våra regioners årsmöten!

Pressutklipp från när Konstnärscentrum grundades. Dagens Nyheter, torsdag 8 maj, 1969.