Annika Wennberg Skissernas Rum

Skisser, modeller och arbetsprocessen för ett gestaltningsuppdrag till familjeomsorgen i Visby. Konstverken invigdes 2023.

Utsmyckningen är placerad i väntrummet och har ett tydligt barnperspektiv. Konstverken är välkomnande och lugnande, men har även en aktiverande tanke, målet var att skapa en utsmyckning som inspirerar till nya upptäckter och nya sätt att interagera med konstverket.

Skissernas Rum, Erik Dahlbergsgatan 6 i Göteborg. Utställningen håller öppet 17/2- 24/3, tis-sön kl 12-16. Välkomna!