Sök stöd för idéskisser och konstprojekt från Konstnärscentrum Nord

Helena Wikström fick projektstöd från Konstnärscentrum Nord 2018 för projektet "Kalla kriget i folkhemmet".

Medlemmar i Konstnärscentrum som är baserade i norra Sverige kan ansöka om stöd för idéskisser och konstprojekt från Konstnärscentrum Nord! Skicka in din ansökan senast den 15 oktober 2022.

KategoriUtlysning
RegionNord
Datum15 oktober 2022
Slutdatum25 oktober 2022

Två gånger per år har medlemmar i Konstnärscentrum Nord möjlighet att söka stöd för konstprojekt.

Projektet bör vara utåtriktat, visuellt/hörbart, offentligt och leda till arbetsskapande verksamhet. I fjol betalades stöd för sammanlagt 216 500 kronor ut.

Höstens ansökningar ska vara oss tillhanda senast 15:e oktober 2022.

Anja Örn och Tomas Örn beviljades projektstöd för projektet Landskapet och skulden 2016.