Att starta och driva ett gestaltningsuppdrag Konstkonsultens arbete steg för steg

Eva Fornåå, Trädkramaren, 2014. Foto: Eva Fornåå

Konstnärscentrum Mitt anordnar i samarbete med Konstnärscentrum Väst en kurs i Göteborg där du får lära dig mer om hur en konstkonsult arbetar.

KategoriUtbildning
PlatsKonstnärscentrum väst, Erik Dahlbergsgatan 6, Göteborg
RegionMitt
Datum27 februari 2023
Slutdatum28 februari 2023

Som konstkonsult är du en länk mellan uppdragsgivare och konstnär med din unika konstkompetens kan du påverka och bidra till nya möjliga arbetstillfällen. Konst behövs i samhället nu då det byggs mer än någonsin.

Konstnärscentrum Mitt anordnar i samarbete med Konstnärscentrum Väst kursen "Starta och driva ett gestaltningsuppdrag – Konstkonsultens arbete steg för steg" i Göteborg med Britta Kleberg och Anna-Karin Liedberg. Kursen äger rum den 27-28 februari 2023, och består av föreläsningar, workshops och grupparbete.

Program

Kursen sträcker dig över två dagar. Under kursens första dag kommer vi att vara på Konstnärscentrums Västs lokaler på Erik Dahlbergsgatan 6 i Göteborg, och kursens andra dag är vi på Galleri Majnabbe på Taubegatan 9A i Göteborg.

Dag 1

Erik Dahlbergsgatan 6, Göteborg.

9.00 - 10.30 Presentation av Konstnärscentrum västs konsultverksamhet / Att utbilda kommunala tjänstemän om gestaltningsprocesser

Hur det började och hur det ser ut idag. Information om att leta upp möjliga projekt på kommuner och nätverksträffarna konsulterna har.

Konstnärscentrum bjuder på ett första möte med eventuella beställare. Hur gör man för att få byråkrater att förstå konstens betydelse och vilka positiva effekter det kan leda till?

10.30 - 11.00 Fikadags

11.00 - 12.00 Exempel på direktupphandling med intresseanmälan

Ett enklare förfaringssätt?
Hur processen går till. Fallgropar och lyckade exempel
De olika rollerna i byggprocessen
Problem som kan dyka upp i mötet med det offentliga

12:00-13:00 Lunch

13:00 Workshop och grupparbete kring konstkonsultens uppdrag. Diskussion och frågor.

Rollspel kring ett första möte med presumtiva uppdragsgivare – hur kan man engagera och tydliggöra olika tjänstemäns roller i ett gestaltningsprojekt?

15:00 Avslutning dag 1.

Dag 2

Galleri Majnabbe, Taubegatan 9A, Göteborg

9:00–10.30 Konstkonsultens arbetsuppgifter och hur det går till i praktiken

Kontraktsskrivning skriva vad som åligger konsulten/konstnären och vad som åligger beställaren.

Vad konsulten behöver veta, ritningar och/eller se den fysiska platsen, vara informerad om ändringar och det aktuella läget i byggprocessen.

Vilken upphandlingsform passar. Vad är skillnaden på förenklat förfarande eller urvalsförfarande?

Att formulera ett Konstprogram specifikt och hur det kan påverka antalet sökande. För att undgå att onödigt många söker uppdraget

Vad måste ingå i förfrågningsunderlaget?

10.30–11.00 Fikadags

11.00–12.00 Vismas eller Konstpools upphandlingssystem

Vilka fördelar och nackdelar finns med det ena eller det andra?
Hur tar man del av de sökandes arbetsprover och hur förbereder man på bästa sätt?

12.00–13.00 Lunch

13.00 Diskussion och frågor

Frågor

Har du frågor om utbildningen? Kontakta Konstnärscentrum Mitt: mitt@konstnarscentrum.org