Konstnärscentrum Mitts arbetsskapande medel ideskiss

Ulf Johnsson, öppet klot under arbete.

Ansökan om arbetsskapande medel till idéskissuppdrag.

KategoriUtställning
RegionMitt
Datum23 mars 2023
Slutdatum15 juni 2023

Konstnärscentrum Mitts Idéskissarvode är på 10 000 kr och uppdelad i 2 delar.
3 000 kronor av medlet utbetalas när ansökan har godkänts. Då erhålls även en rekvisition för resterande 7 000 kronor.

Den första delen innebär att den sökande har en idé på en konstnärlig gestaltning på en bestämd plats. Konstnären kontaktar den person som har mandat att upphandla den utställning/konstnärliga gestaltning som den sökande tänkt sig att utföra och frågar om hän kan visa upp ett idéskissförslag.

I detta första skede behöver inte idéskissen vara helt klar. Det enda som fodras är att mottagaren säger sig vara villig att ta i mot ett idéskissförslag och bekräftar det med sin signatur.

För mer information klicka här!