Sök bidrag till konstnärlig idéskiss från Konstnärscentrum Mitt

Kom i min famn pieta, idéskiss av Gunilla Dovsten.

Konstnärscentrum Mitt delar årligen ut arbetsskapande medel till medlemmar. Du som är medlem i Konstnärscentrum Mitt kan ansöka om idéskiss-stipendie för att förverkliga eller starta upp ett nytt konstnärligt projekt.

KategoriUtlysning
RegionMitt
Datum1 juni 2023
Slutdatum15 augusti 2023

Arbetsskapande medel skall användas till att göra en skiss till antingen en unik, ämnesbaserad konstutställning eller en konstnärlig gestaltning till en viss plats. Skissen skall sedan presenteras för en företrädare för det företag, den institution, organisation, förening, myndighet eller liknande som har mandat att besluta om att upphandla den utställning/konstnärliga gestaltning som din skiss visar.

När ansökan godkänts erhålls 3 000 kr. Resterande belopp erhålls efter redovisning av skissen.

Redovisningen ska innehålla:

 1. Färg och materialbeskrivning (endast för skiss av konstnärlig gestaltning)

 2. Skalenlig ritning (endast för skiss av konstnärlig gestaltning)

 3. Budget

 4. Beskrivande text

 5. Tanken bakom verket och den valda platsen

Du erhåller de arbetsskapande medlen även om utställningen eller den konstnärliga gestaltningen inte blir av. Det du får pengarna för är att göra och presentera skissen.

Allmänna villkor

 • Det övergripande målet med samtliga Arbetsskapande medel, är att de ska leda till konstnärliga uppdrag.

 • För att ansökan ska behandlas, måste medlemsavgiften till KC vara betald och eventuellt tidigare erhållna stipendier ha redovisats.

 • De arbetsskapande medlen är skattepliktiga och ska deklareras som momsfri intäkt i den egna näringsverksamheten.

 • Vid offentliggörande av konstverket, evenemanget, projektet etc. som stipendiet avser, måste det framgå att det har fått stöd av KC mitt och Kulturrådet.

 • Resultaten av de arbetsskapande medlen ska redovisas för KC mitt inom angiven tid.

 • Konstnärscentrum äger rätt att publicera delar av redovisningen (text och bild) på sin hemsida.

Om inte dessa allmänna villkor och de för varje arbetsskapande medel specifika villkoren uppfylls, förverkas rätten till erhållna medel och de ska då återbetalas.