Arbetsskapande medel för Samarbetsprojekt mentorskap

Anx Kupiainen, Noshornsbagge, 2019, betong – mockup. Foto: Anx Kupiainen

Konstnärscentrum Mitt vill stödja mentorskapet genom ett arbetsskapande medel på 15 000 kr till den medlemmen som söker arbetsskapande medlet, samt stödja mentorn med samma belopp, 15 000 kr. Den sökande ska vara Konstnärscentrum Mitts medlem men inte nödvändigtvis mentorn.

KategoriUtlysning
RegionMitt
Datum23 mars 2023
Slutdatum15 juni 2023

Beskriv mentorskapet på ett bifogat dokument, max A4. Vilken konstnär som ska vara mentor. Vad du vill få ut av mentorskapet. Hur mentorskapet ska vara utformat. Hur ni kommunicerar. Vilken tidsperioden som mentorskapet pågår. Hur många möten/träffar som projektet innebär etc.
Bidraget är begränsat till få sökande och kommer att utvärderas.

För mer information klicka här!