Arbetsskapande medel för att utveckla sitt konstnärskap

Olav Ludde, Åskådaren, 2015, Stål, 180 centimeter hög, Folkparken i Norrköping

Den sökande medlemmen ska på ansökan kort beskriva vad en utvecklig innebär för hän utifrån nuläget. Vidare vad konstnären vill göra för att utveckla sitt konstnärskap. Slutligen hur man planerar att gå till väga.

KategoriUtlysning
RegionMitt
Datum23 mars 2023
Slutdatum15 juni 2023

Konstnärscentrum Mitt bedömer den inkomna ansökan och ger besked om ansökan beviljats eller inte. Arbetsskapande medlet är på 15 000 kr. Antalet medlen är begränsat.

För mer information klicka här!